Odbiór dziecka

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola jest NIEZBĘDNE, jeśli dziecko będzie odbierane przez inną osobę aniżeli Rodzic/Opiekun prawny. Bez wypełnienia stosownego upoważnienia (zał. nr 1) dziecko nie będzie mogło opuścić przedszkola.

WAŻNE! Prosimy, aby osoba upoważniona posiadała przy sobie dowód osobisty celem weryfikacji danych osobowych.

 

Do pobrania:

Herb Polski Skip to content